Tunceli Haberleri, Tunceli Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberleri
  • Genel
  • 0

Tunceli Barosu’ndan Munzur Vadisi’nde Acele Kamulaştırmaya Tepki!

Tunceli Barosu Başkanı Av. Barış Yıldırım, Bakanlar Kurulu kararı ile Munzur Vadisi’nde yapımı kararlaştırılan Konaktepe HES için acele kamulaştırma kararı alındığını belirterek, bu kararın hukuki olmadığını ve Munzur Vadisi’ne HES yapılması durumunda yüzlerce bitki türünün bir çok hayvan türünün yok alacağını söyledi.

Baro Başkanı Barış Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Munzur Vadisi milli parkı sahasında yapımı planlanan birçok baraj ve HES ile ilgili yargı sürecinin halen devam ettiğini hatırlatarak, Bakanlar Kurulu kararı ile burada yapılması kararlaştırılan Konaktepe HES için acele kamulaştırma kararı alındığını söyledi.

KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASI ARA KARARI ALINMIŞTIR

Burada bir çok ednemik bitki ve hayvanın yaşadığını yapılacak HES ile birlikte bunların yok olacağını savunan Yıldırım, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde toplam 4 baraj ve 6 HES projesine izin veren bakanlık kararının iptali amacıyla 19.12.2011 tarihinde dava açılmıştı. Davanın temyiz sürecinde Danıştay 10’uncu Dairesi 2014/247 E. sayılı dosyasında verdiği, 06.11.2014 tarihli kararına rağmen, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yapımı planlanan 4 baraj ve 5 HES projesi ile Mercan Reg. HES Projesi’ne Milli Parklar Kanunu’nun 14’üncü maddesi çerçevesinde verdiği izin kararının iptal edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Tüm anılan Danıştay kararlarına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Danıştay kararlarını hiçe sayarak Munzur Vadisi Milli Parkı sınırlarında inşa edilmesi planlanan en büyük baraj projesi durumundaki Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I ile Konaktepe HES II projesinin nazım imar planı ile uygulama imar planını onaylamıştı. İmar planlarına karşı açılan dava hali hazırda İdare Mahkemesi’nde devam etmekte olup, dava kapsamında keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması ara kararı alınmıştır dedi.

MUNZUR KARARLARI GEÇERLİLİKLERİNİ KORUMAKTADIR

Yargı süreci beklenmeden acele kamulaştırma kararı alınmasına da tepki göstererek, Hal böyleyken 13.01.2017 tarihli ve 29947 sayılı resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Konaktepe Barajı ve HES I-II için acele kamulaştırma kararı alınmıştır. Belirtmek gerekir ki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun ve Danıştay 10’uncu Dairesi’nin Munzur kararları geçerliliklerini korumaktadır. Hal böyleyken çevresel etki değerlendirmesi süreci işletilmeden ve bu kapsamda projenin çevresel etkileri analiz edilmeden acele kamulaştırma kararı alınması hukuka çok açık şekilde aykırıdır. Dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşme hükümlerine göre Munzur Vadisi Milli Parkı Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alması gereken alanlardandır. Nitekim, Munzur Üniversitesi senatosu da Munzur Vadisi Milli Parkı’nın Dünya Kültür Mirası Listesi’ne önerilmesine alınması için gerekli kriterleri taşıdığına dair bir rapor hazırlamıştır. Keza, Munzur Vadisi Milli Parkı 1’inci derece doğal sit alanı olarak tespit ve tescil edilmesi gereken bir alandır. Nitekim, Elazığ Müze Müdürlüğü uzmanlarının anılan doğrultuda hazırlanmış raporu bulunmaktadır diye konuştu.

BİRÇOK ENDEMİK BİTKİ TÜRÜ YOK OLABİLİR

Baro Başkanı Yıldırım Munzur Vadisi’nin endamik bitki türleri bakımında Türkiye’de eşine ender rastlanan yerlerin başında geldiğini, barj yapılması durumunda birçok emdemik bitki türünün ve birçok yaban hayvanın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını belirterek, şöyle konuştu:

Munzur Milli Parkı florasında hali hazırda bin 600 adet bitki türü saptanmış olup, bunlardan yüzde 18’i Munzur’a endemik türlerden oluşmaktadır. Munzur Milli Parkı faunasında Munzur Alası dahil saptanmış çeşitli endemik canlı türleri bulunmaktadır. Belirtmek gerekir ki, yakın zamana kadar neslinin tükendiği değerlendirilen Anadolu Parsı’nın Munzur Havzası’nda yaşadığına dair işaretler ve akademik tespitler bulunmaktadır. Kısaca Munzur Vadisi Milli Parkı flora ve fauna açısından eşsiz türlere sahip bir alan olup, tabiat özellikleri ve güzellikleri ile de önemli bir sahadır. Munzur Vadisi, bilim, muhafaza ve doğal güzellik açısından istisnai evrensel değeri olan oluşumları barındırdığı gibi tükenme tehdidi altındaki hayvan ve bitki türlerini de barındırmaktadır. Munzur, Alevilik bakımından da bir inanç ve ibadet merkezidir. Yöre mitolojisinde önemli yer bulan Munzur’un efsanevi bir yanı da bulunmaktadır. Dersim’in kültürel ve doğal mirasının en önemli öğelerinden olan Munzur’da baraj ve HES hukuksuzluğuna geçit vermeyeceğiz

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

alexa hilesi